Privacyverklaring

Van Houwelingen FOTOGRAFIE gevestigd op Van Nederveenpad 20, 3371 HX te Hardinxveld-Giessendam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens die u van Houwelingen FOTOGRAFIE aanlevert, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. U bent niet verplicht deze gegevens aan te leveren, maar dat kan tot gevolg hebben dat de door u gevraagde werkzaamheden door van Houwelingen FOTOGRAFIE niet kunnen worden uitgevoerd. Persoonsgegevens die van Houwelingen FOTOGRAFIE verwerkt zijn: voor – en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, email adres, bankrekeningnummer (bij betalingen) en foto’s die in uw opdracht gemaakt zijn.

Met welk doel en met welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt

Van Houwelingen FOTOGRAFIE verwerkt uw gegevens om met u contact op te nemen over diensten/offertes/opdrachten, inplannen of uitvoeren van een opdracht, levering van producten of diensten, informeren over wijzigingen van producten of diensten en financiele administratie. Van Houwelingen FOTOGRAFIE verwerkt ook persoonsgegevens voor wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Van Houwelingen FOTOGRAFIE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. De in opdracht gemaakte foto’s bewaart van Houwelingen FOTOGRAFIE tot levering van de foto’s plus 3 jaar. Foto’s kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden van Van Houwelingen FOTOGRAFIE en daarom eventueel langer dan 3 jaar bewaard worden. Indien u daar bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar: info@vanhouwelingenfotografie.nl

Persoonsgegevens delen met derden

Van Houwelingen FOTOGRAFIE verkoopt uw gegevens en foto’s niet aan derden en zal het uitsluitend delen als het nodig is voor de uitvoering van uw opdracht/aanvraag of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies die van Houwelingen FOTOGRAFIE gebruikt

Van Houwelingen FOTOGRAFIE gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die van Houwelingen FOTOGRAFIE gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Indien u daar gebruik van wilt maken kunt u contact opnemen met van Houwelingen FOTOGRAFIE, info@vanhouwelingenfotografie.nl. Er zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek worden gereageerd. Verder heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Geautomatiseerde Besluitvorming

Van Houwelingen FOTOGRAFIE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe van Houwelingen FOTOGRAFIE persoonsgegevens beveiligt

Van Houwelingen FOTOGRAFIE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vanhouwelingenfotografie.nl.